איגוד משתמשי “לין” בישראל

הגדרת מתודולוגיית ה”לין”

מתודולוגיית ה”לין” (רזה), היא תפיסה ניהולית הממוקדת אל עבר יצירת ערך ללקוח ולארגון. יתרונותיה הם: פשטות, ויזואליות, עבודה יחד ותוצאות מידיות. העקרונות המרכזיים
  • גישה מובנית
  • לזיהוי וביטול בזבוז
  • דרך שיפור מתמיד

המתודולוגיה ממוקדת בהורדת הבזבוז וביצוע הפעולות המוסיפות ערך ללקוח.
המתודולוגיה מגדירה את הבזבוז:

  • עבודה שהלקוח אינו מוכן לשלם עליה
  • עבודה שאינה משנה את המוצר או את האינפורמציה
  • עבודה שאינה נעשית בפעם הראשונה ונכון

הורדת הבזבוז מתבצעת בעזרת כלים ומתודולוגיות

המתודולוגיה ישימה לכל התחומים כמו: יצור, תפעול, שירותים, הנדסה, ניהול פרויקטים

מטרות האיגוד  

א)      להפיץ את תורת ה- LEAN  בארץ

ב)      לאגד את כל העוסקים בתחום ה- LEAN

ג)        להתאים את מתודולוגיית ה- LEAN לתרבות הישראלית

ד)      להוות מקור ידע בתחום ה- LEAN

ה)      להטמיע את ה- LEAN  ככלי מרכזי לבניית יתרון תחרותי

ו)        לפתח מתודולוגיות סקטוריאליות תוך יישום ה- LEAN

איגוד תעודה

חברי ועד איגוד משתמשי “לין” בישראל 

איציק בן לוי

צבי מנדלסון

עדה מרקמן

תקשורת באמצעות LinkedIn

facebook תקשורת